اطلاعیه(آخرین مهلت ارسال فعالیتها به دبیرخانه زیست استان)

از سرگروه های محترم مناطق درخواست می‏ شود حداکثر تا 15 اردیبهشت فعالیتهای پایانی خود را به دبیرخانه قرچک ارسال نمایند. لازم به ذکر است فعالیتهای دریافت شده پس از این تاریخ مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

/ 0 نظر / 20 بازدید