با پوزش از تاخیر در تبریک روز زن وهفته معلم که به علت ایجاد مشکل درورود به سایت پش امده بود  همانطور که همکاران مناطق 20 شهرستان های استان تهران مستحضرند در تاریخ ششم اردیبهشت مسابقه کتابخوانی  به صورت آن لاین برگزار شد ضمن تشکر از همه افرادی که برای برگزاری این مسابقه زحمت کشیدند واز همکارانی که شرکت فرمودند سه نفر برتر براساس نتایج حاصله به شرح زیراست

1-خانم فاطمه ملکی نیا از ری1

2- خانم فاطمه رجبی فر از شهریار

3- آقای عباس روز بهانی از ری1

لازم به ذکر است برای استفاده وآگاهی همکاران سوالات وکلید آنها هم در وبلاگ قرارداده خواهد شد

/ 0 نظر / 19 بازدید