اطلا عیه

در اسفند ماه سال جاری دو مسابقه برگزار می شود :

1-مسابقه فعالیت های آزمایشگاهی برای دانش برتر مناطق رشهرستان های استان تهران که در تا ریخ17/12/92 در محل پژوهشسرای دانش آموزی رازی در ناحیه یک شهر ری برگزار می شود

2-برگزاری مسابقه تولید محتوا که بین سرگروه های محترم مناطق شهرستان های استان تهران که با استفاده از نرم افزار َAuto media studio 8 از مطالب کتب چهار ساله زیست شناسی نرم افزاری را تولید کرده وبه دبیرخانه زیست شناسی شهرستان های استان تهران مستقر در ناحیه یک ری ارسال نمایند.

/ 1 نظر / 21 بازدید
میترا

میشه سریع تر نتایج مسابقه فعالیت های ازمایشگاهی رو اعلام کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟