اطلاعیه

قابل توجه سرگروه های محترم با توجه به این که برنامه عملیاتی پیشنهادی از سوی دبیرخانه کشوری اندکی در حال تغییر است. لذا، خواهشمند است تقویم اجرایی وبرنامه عملیاتی مناطق خود را پس از اعلام قطعی برنامه عملیاتی از سوی دبیرخانه ارسال نمایید. توضیحات کامل در جلسه عمومی گردهمایی داده خواهد شد.   با تشکر صفارپور  

/ 1 نظر / 24 بازدید
هنگامه سیاح شهرقدس

با سلام تقویم اجرایی و برنامه عملیاتی ارسال شده.ممنون