علی ای همای رحمت توچه آیتی خدارا

                    که به ماسوا فکندگی همه سایه خدارا

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین          

به علی شناختم من  به خدا قسم خدارا

میلاد مولود کعبه وروز پدر بر همگان مبارک باد

/ 0 نظر / 4 بازدید