تولید مثل ماهیان

انواع الگوهای تولید مثلی در ماهیان:

حداقل سه نوع تولید مثل جدا  جنسی ، هر مافرودیت وبکرزایی در ماهیان دیده شده است. در اکثر ماهیان ، تولید مثل از نوع جدا جنسی است که در آن ها ماهی نر وماده از هم جدا هستند ، با وجود این در این حالت نیز تنوع زیادی وجود دارد . در برخی از ماهیان زنده زا ماهیان ماده قادر به ذخیره اسپرم برای 8تا 10 ماه هستند . در برخی موارد ماهی ماده قادر به حمل اسپرم چند ماهی نر به طور هم زمان است. در تولید مثل هرمافرودیت یک ماهی دارای هردو جنسیت نر وماده است و هر دو سلول اسپرم وتخمک را تولید می کند این ماهیان می توانند با سایر ماهیان هرمافرودیت جفت گیری داشته با شند. در یک ماهی هرما فرودیت در زمانی که تخمک واسپرم خود را هم زمان رها می کند ، خود لقاحی خارجی اتفاق می افتد . در برخی دیگراز این ماهیان ممکن است خود لقاحی دا خلی اتفاق بیافتد دربرخی از ماهیان یک تناوب زمانی در هرمافرودیتی دیده می شود . در این ماهیان ، ماهیان جوان با ادامه رشد جنسیت خودرا تغییر می دهند.در تولید مثل به صورت بکرزایی ، تخم های لقاح نیافته به جنین تبدیل می شوند . این حالت در تعداد معدودی از ماهیان دیده شده است 

/ 1 نظر / 86 بازدید
����

سلام خوبين؟ببخشيد يه سوال چرا واستون کامنت مي دم وبلاگم نمياين[ناراحت][دلشکسته] دلم مي خواد دليلشو تو يه کامنت خصوصي بهم بگين [گل] فعلا[خداحافظ] اها تا يادم نرفته بگم که من يه وبلاگ ديگه هم دارم خوشحال مي شم اون يکي وبلاگم هم سري بزني