خلاصه ای از شیوه نامه برگزاری مسابقه

به نام خدا

قابل توجه سرگروه های محترم مناطق ودبیران زیست شناسی شهرستان های استان تهران:

شیوه نامه برگزاری مسابقات آزمایشگاهی به مناطق ارسال شد که اهم مطالب آن به شرح زیر است:

1-این مسابقه در سه سطح مدرسه ای منطقه ای- استانی ازبین دانش آموزان سوم تجربی برگزار خواهد شد .

2-در صورت ابلاغ از سوی دفتر آموزش متوسطه این مسابقه کشوری هم برگزار می شود .

3-در مرحله مدرسه ای مسابقه در دو شکل تئوری وعملی برگزار خواهد شد مدارس باید تا تاریخ 15/10/92 نفرات برتر خود را به مناطقشان معرفی نمایند سوالات  باید برپایه 70 درصد نمره عملی و30 درصد نمره  سوالات تئوری باشد  .

4-در مرحله منطقه ای طبق جدول زمان بندی در یک روز مشخص ومکان مشخص از نفرات برتر مدارس امتحان تئوری وعملی به عمل آمده وگزارش کامل آن که شامل نمونه سوالات در هر دو زمینه تئوری وعملی ، عکس یا فیلم ،بخشنامه های ارسالی وفرم امتیاز بندی ،اعلام  نفرات برتر براساس شیوه نامه به استان تا تاریخ 1/12/92 .

5- شایان ذکر است که هر منطقه بر اساس تعداد  مندرج در جدول پیوست شده در  شیوه نامه باید نفرات برتر خود را معرفی نماید.

6- مرحله استانی دردهه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد که محل وتاریخ دقیق بر گزاری متعاقبا از طریق بخشنامه واطلاعیه در ویلاگ اعلام خواهد شد.

7-اگر مناطقی مدارس خاصشان فاقد پایه سوم تجربی است می توانند براساس سهمیه شان دانش آموزان را مدارس عادی خود انتخاب نمایند ولی هیچ منطقه ای نمی تواند تمام سهمیه خود را از مدارس خاصش اعلام کند .

8- ارسال گزارش مدرسه ای به دبیرخانه استان الزامی نیست وهر منطقه باید یک گزارش کلی از چگونگی برگزاری مسابقه ی منطقه ای خود به دبیرخانه ارسال نماید.

/ 0 نظر / 19 بازدید