اطلاعیه

قابل توجه سرگروه های محترم مناطق از آنجاییکه د ر  جلسه هفدهم آبان، اهم مطالب در رابطه با فعالیت های سالانه مطرح می شود و جلسه آینده سرگروه های مناطق منوط به تامین اعتبار مجدد است لذا حضور به موقع  همه  سرگروه های محترم الزامی است.

                                                                                         

                                                                                              با احترام صفارپور 

/ 0 نظر / 5 بازدید